Публикация

Омбудсманът инициира среща по проблемите с НЕЛК и ТЕЛК

По инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев се проведе работна среща по проблемите, свързани с медицинската експертиза на работоспособността и възможностите за тяхното решаване.


Омбудсманът настоя пред компетентните институции да обединят усилията си за създаване на единна информационна система, която да позволи свързването на отделните звена и институции, от една страна, а от друга - да улесни достъпа на гражданите до необходимата им информация и да придаде прозрачност и предвидимост на медицинската експертиза на работоспособността.

В дискусиите се включиха Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика, Христина Митрева и Весела Караиванова от Националния осигурителен институт, Кънчо Райчев, директор на Националната експертна лекарска комисия, представители на Министерството на здравеопазването, на Министерството на финансите, на Националната здравноосигурителна каса, на пациентски организации.

И Красимир Попов, и Христина Митрева подчертаха, че изграждането на такава система е крайно наложително. Изтъкнаха положителните резултати, до които тя би довела – осигуряване на координация в действията на институциите, ефективно използване на финансовия ресурс, подобряване на организацията на работа и качеството на обслужване на хората с увреждания.

Д-р Кънчо Райчев посочи, че такава система ще осигури прозрачност на медицинската експертиза, ще подпомага работата на административния и лекарския персонал и ще бъде в полза на хората с увреждания.

Представителите на организациите на пациентите също изразиха становище, че чрез единна информационна система ще се постигне в по-висока степен гарантирането на техните права.

Коментари