Публикация

Трупането на тлъстини все още е проблем за учениците у нас

Анализ на здравословното състояние на децата и учениците през 2009 година, изготвен на база резултати от профилактични прегледи, извършени от личните лекари в периода септември – декември 2009 г., показва, че затлъстяването продължава да бъде най-масовото заболяване сред подрастващите у нас.


Най-често срещаните здравословни проблеми при децата от 10-месечна възраст до 7 години са хроничните заболявания на тонзилите, пневмониите и астмата, а при учениците – затлъстяването, болестите на окото, асмата и гръбначните изкривявания.

През изминалата 2009-2010 учебна година около 14 хиляди (2 процента) от учениците са били освободени от часовете по физическо заради здравословни причини. При проверка на физическата дееспособност, извършена от преподавателите по физическо възпитание в страната, 87,7% от учениците са покрили необходимата норма, но въпреки това проблемите с килограми остава водещ.

„Трябва да се повиши двигателната активност, особено сред учениците, които прекарват по-голяма част от своето време в седнало положение на чина или пред компютъра. Задължително е да бъдат открити и нови детски и спортни площадки, където децата да могат да изразходват енергията, натрупана от храните, които консумират. Също така часовете по физическо трябва да бъдат оползотворявани максимално пълноценно” – категорична бе д-р Маша Гавраилова, началник -отдел „Опазване на общественото здраве” в Дирекция „Обществено здраве” към МЗ.

Тя коментира и че,  все още има доста какво да се желае по отношение на здравословното хранене в детските кухни. Засега най-голяма нужда има  увеличаване на консумацията на риба, млечни и зърнени продукти. Добрата новина е, че през изминалата година се е наблюдавало увеличение на консумацията на плодове и зеленчуци, отбеляза д-р Гавраилова.

Д-р Тенчо Тенев – главен държавен здравен инспектор на Република България, от своя страна заяви, че утре няма да има затворени училища поради извършване на ремонтни дейности или поради риск за здравето на децата. 

Коментари