Публикация

НЗОК: Заявления могат да се подават и дистанционно

НЗОК: Заявления могат да се подават и дистанционно

Поради обявеното извънредно положение в страната, породено от пандемията от коронавирус и за да се осигури дистанционен достъп на гражданите до адекватна и пълна информация за прилагане на европейските регламенти, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) информира, че:

Гражданите могат да подават заявления по реда на европейските регламенти по поща, чрез куриерски услуги или на официалните електронни адреси

на НЗОК: euro-rights@nhif.bg; crossbordercare@nhif.bg.


Подробна информация за необходимите документи за подаване на заявленията се намира на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика Международни въпроси, подрубрики „Европейска интеграция“ и „Трансгранично здравно обслужване“.
Допълнителна информация и консултации могат да бъдат получени на телефон 02/ 965 9116, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

Заявленията по реда на Наредба № 2/2019 г. могат да бъдат подавани по поща или чрез куриерски услуги

Подробна информация за необходимите документи за подаване на заявленията се намира на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg, рубрика Международни въпроси, подрубрики „Лечение в България и чужбина“, „Лечение в България и чужбина на деца“ и „Лечение в България и чужбина на лица над 18 години“.

Допълнителна информация и консултации могат да бъдат получени на телефони 02/ 965 9119 и 02/965 9193 всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

 

Коментари