Публикация

ЕМА: Лекарствата за хипертония и бъбречни заболявания да се приемат редовно

ЕМА: Лекарствата за хипертония и бъбречни заболявания да се приемат редовно

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) съветва да се продължи употребата на лекарства за хипертония, сърдечни и бъбречни заболявания по време на пандемията, причинена от коронавирус (COVID-19).


Това информира Изпълнителната агенция по лекарствата.

ЕМА е информирана

за скорошни съобщения в медиите и публикации, които поставят въпроса дали някои лекарства, в частност инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE инхибитори) и ангиотензин рецепторните блокери (АРБ, наричани още „сартани“) биха могли да влошат заболяването от коронавирус. ACE инхибиторите и АРБ са най-често използваните средства за лечение на пациенти с високо кръвно налягане, сърдечна недостатъчност и заболявания на бъбреците.

Важно е пациентите да не прекъсват тяхното лечение с ACE инхибитори и АРБ

и не е необходимо тези лекарства да се сменят с други. Понастоящем няма доказателства от клинични или епидемиологични проучвания, които показват връзка между ACE инхибиторите или АРБ и влошаването на заболяването COVID-19, изтъкват от европейската агенция.


Специалистите в лечението на сърдечносъдови заболявания и Европейското дружество по кардиология вече изказаха становища в този смисъл (1). За да събере повече доказателства, ЕМА активно се обръща към изследователи, работещи за натрупване на допълнителни данни от епидемиологични проучвания.

 

В съобщението на ЕМА се казва още:
„Предположението, че лечението с АСЕ инхибитори или ARB може да влоши протичането на инфекциите при COVID-19 не е подкрепено от клинични доказателства. Тези лекарства осъществяват действието си като повлияват системата ренин-ангиотензин-алдостерон (RAAS). Тъй като, за да влезе в клетките, вирусът използва мишена, наречена ангиотензин конвертиращ ензим 2 (ACE2), който е част от тази система, и тъй като лекарствата (АСЕ инхибитори и АРБ) могат да увеличат ACE2, едно от предположенията е, че теоретично те биха могли също да увеличат активността на вируса. Все пак трябва да се има предвид, че взаимодействията на вируса с RAAS в организма са сложни и не напълно изяснени.


ЕМА следи стриктно и от отблизо развитието по тази тема и взаимодейства със съответните заинтересовани страни, за да координира епидемиологични проучвания относно ефекта на АСЕ инхибиторите и АРБ при хора с COVID-19.


ЕМА подпомага координацията на провеждащите се спешни изследвания и поема пълна отговорност да поддържа информираност на обществеността за всяко развитие в тази област.

 

ЕМА е информирана също така за съобщения, поставящи въпроса дали други лекарства като кортикостероиди и нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) биха могли да влошат COVID-19 и наскоро публикува информация относно НСПВС (Информация на Европейската агенция по лекарствата (EMA) относно употребата на нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти при COVID-19). Важно е пациентите, които имат някакви въпроси или чувстват несигурност по отношение на лекарствата, които употребяват, да обсъдят това с техния лекар или фармацевт. В никакъв случай не трябва да прекратяват постоянно използваните от тях лекарствени продукти, без първо да са се консултирали със съответен медицински специалист.


Лекарствата трябва да се предписват и използват в съответствие с клиничната преценка, като се вземат предвид всички предупреждения и друга информация, дадени в кратката характеристика на продукта и листовката, както и указанията, издадени от СЗО и съответните национални и международни органи.


EMA ще предостави допълнителна информация, когато е необходимо“.

Коментари