Публикация

Първа градска с нов томограф

Първа МБАЛ в София се сдоби с модерен магнитно-резонансен томограф (Мagnetom ESSENZA), който позволява диагностицирането на цялото тяло за много кратко време на изследване. Апаратът има отлични образни качества и висока разделителна способност.


С дължина на магнита от 145 cm този апарат е сред най-късите магнитно-резонансни томографи, съществуващи в момента. Това позволява преглед на пациенти с клаустрофобични проблеми.

Magnetom Essenza е най-екологичният магнитен резонанс - минимално тегло (3,15 тона - това е най-лекият магнит), което означава по-малки разходи по укрепване и подготовка на помещенията за него; минимална необходима площ за разполагане (изисква с 25% по-малко площ в сравнение с подобни системи); минимални експлоатационни разходи (най-малка консумация на електричество); няма загуби на хелий по време на нормалната работа на апарата.

Апаратът използва уникалната Tim (Total Image Matrix) технология. Използването на тази технология позволява комбинирането на различни бобини и бобинни елементи по време на изследването. Това води до перфектно качество на образите, голяма бързина на получаване на образите и прецизност във всички посоки.

Продължителността на изследванията е с 30% по-кратка в сравнение с други подобни апарати.
Като част от стандартното оборудване апаратът е окомплектован със система за дистанционен контрол и наблюдение. Чрез интернет връзка работата на апарата се наблюдава постоянно от централата на фирмата производител.

При появата на проблем, апаратът изпраща информация до централата и около 50% от възникналите проблеми се отстраняват, без клиентът да забележи появата им. По-сериозните проблеми се отстраняват до 24 часа. Това е възможно, благодарение на бързата доставка на необходимите резервни части – за по-малко от един ден.

Инсталираният в Първа градска болница апарат е петият Magnetom ESSENZA в България. Отзивите за системата, както от страна на лекарите, така и на пациентите, са изключително позитивни. 

Коментари