Публикация

Лаборатория „ЛИНА” извършва изследвания, показващи състоянието на инфектирани, заболели или възстановяващи се от COVID-19

Лаборатория „ЛИНА” извършва изследвания, показващи състоянието на инфектирани, заболели или възстановяващи се от COVID-19

Бързо разпространяващата се инфекциозна болест COVID-19, причинена от неизвестения досега вирус - SARS-COV-2, постави целия свят пред изпитание. Това се оказа голямо предизвикателство към медицинската наука, тъй като в много кратки срокове тя трябваше да реагира на необходимостта от бърза и точна диагностика на причинителя. Лаборатория “ЛИНА" отговори своевременно на диагностичната нужда с въвеждането както на тестовете, откриващи генетичния материал на причинителя с най-точната PCR методика, така и със серологичните тестове, доказващи наличието в кръвта на пациента на антитела от класовете М и G на имуноглобулините,  които свидетелстват за това, че организмът се е срещнал с този причинител и имунната му система е отговорила с образуването на антитела срещу него.

С какви други изследвания, освен с  тестове, откриващи самия причинител, може да се контролира състоянието на инфектирани, заболели или възстановяващи се от новия коронавирус пациенти?

Обобщавайки натрупания световен опит, Международната федерация по клинична химия (IFCC) излезе с препоръчителен списък от биохимични тестове, извън етиологичната диагностика на вируса, с които би могло да се контролира състоянието на пациентите с такава инфекция. Лаборатория „ЛИНА” предоставя този списък (виж края на статията), който е потвърден и от Българското дружество по Клинична лаборатория, с цел информация относно възможното поражение върху редица органи на човешкия организъм, което може да бъде причинено от това заболяване и как да бъдат откривани и проследявани.

 Лаборатория „ЛИНА” винаги е работила в името на своите пациенти. Затова през следващите 2 месеца, когато се очаква страната ни да премине през пика на това заболяване, ще предложи пакети на достъпна цена, включващи основните показатели, които трябва да се проследяват при доказана COVID-19 инфекция, при съмнителна такава или при възстановяващи се след прекарано заболяване.

•        Първият пакет е „Коронавирус - лабораторна констелация" и включва показатели, които бяха препоръчани и от началника на оперативния щаб за борба с корона вирусната инфекция – ген.- майор Венцислав Мутафчийски – пълна кръвна картина (ПКК) с 20 показателя и диференциално броене, CRP,  феритин и Д-димер. Цената на пакета е намалена от 53 лв. на 33лв.

•        Вторият пакет - „Коронавирус - разширен анализ", разширява диагностичната рамка като към горните изследвания се добавя и серологичното изследване за SARS- COV-2 IgM и SARS-COV-2 Ig G – бърз тест на обща намалена цена от 81 лв. на 58 лв.

Каква информация ни дават тези изследвания?

Световният опит показва, че пълната кръвна картина може да служи като евтин и много добър ориентир за състоянието на пациенти с такава инфекция, дори се разработват и валидират модели за определяне на тежестта и прогнозата на заболяването по промените, които настъпват в кръвната картина / Li Tan, Qi Wang/. Сериозни доказателства са натрупани вече, че намаленият брой на лимфоцити е лош прогностичен белег за развитието на това заболяване, както и за тежестта на заболяването и дори има предложения  този критерий да бъде включен в диагностичните и терапевтични указания за COVID-19. Другите промени в кръвната картина могат да са висок брой левкоцити, увеличен  брой неутрофилни гранулоцити, което говори за насложена бактериална инфекция, намален брой тромбоцити, който е в отговор на нарушения в хемостазата. Инфекцията с коронавирус засяга почти всички органи, особено при тежко протичане, затова е от полза да се проследяват показатели, които насочват към сериозни възпалителни промени.  CRP  се повишава значително както при  бактериална инфекция, така и при тежка вирусна инфекция, усложнена с бактериално наслагване. Феритинът е белтък, който отразява запасите на организма от желязо, но също така той е остро-фазов белтък, който се повишава при остри възпаления като повишението е в рамките на 1-2 дни от началото на острия процес, а пикът е между 3-5 ден. Проследявайки нивата на Д-димер, се получава информация за засилено тромбообразуване в организма, което е факт при всяко възпаление.

В разширения пакет, към горните изследвания, е добавен и серологичният тест за откриване на антитела IgM и Ig G към причинителя SARS-COV-2. Напоследък, все по-коментирана е тезата за масовото тестване на населението с този тест, с цел определяне на етапа на пандемичното заболяване, своевременно изолиране на инфектираните, както и добиване на представа за изградения имунитет сред населението.

 

Препоръчителен списък с лабораторни изследвания и тяхното значение:

 

 

снимка: интернет

Коментари