Публикация

Инфекция със SARS-CоV-2: обзор на част от чуждия опит

Инфекция със SARS-CоV-2: обзор на част от чуждия опит

Баймакова М, Попов Г. Инфекция със SARS-CоV-2: обзор на част от чуждия опит. Български медицински журнал, 2020, № 1, под печат.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 април 2020

Прикачени файлове

Bulg Med J, 2020, 14(1), Ahead of ...

Коментари