Публикация

Не отлагай! Отиди на уролог

Срамът и прикритите симптоми са сред основните причини, поради които много мъже не търсят медицинска помощ, когато изпитват урологични оплаквания


Каква е динамиката на заболяванията на простатата, в това число и на злокачествените?

През последните години се наблюдава едно постоянно повишаване на честотата на заболяванията на простатата, както на доброкачествените, така и злокачествените и у нас, и в Европа.

Важно е да отбележим, че ракът на простатата е един от най-значимите проблеми на нашето съвремие и е най-тежкото и социално значимо заболяване от всички болести на простатата. С над 650 000 новодиагностицирани случая всяка година, той съставлява около 10% от всички новооткрити малигнени заболявания при мъжете по целия свят.

В Европа ежегодно се диагностицират около 200 000 мъже с простатен аденокарцином, а в България през 2008 г. според данните от Националния раков регистър са открити около 1300 нови случая на рак на простатата но реалната цифра е значително по-висока.

Какви са причините?

Трудно е да се определи конкретна причина за това покачване на заболеваемостта.

На първо място може да отбележим все по-голямата продължителност на живота и застаряването на населението, а както е известно рискът от рак на простатата, а и като цяло от заболяване на простатата, значително нараства с възрастта. И доброкачествената простатна хиперплазия, и ракът на простатата са заболявания, които в огромната си част засягат мъжете над 50-60-годишна възраст.

Друг фактор е все по-съвършената диагностична апаратура, която е на разположение на медицината. Тъй като ракът на простатата има бавно и в ранните стадии почти безсимптомно развитие, често в миналото той не е бил диагностициран.

Също така е важно да споменем и въвеждането на изследването на нивото на простатно специфичния антиген (ПСА) в рутинната урологична практика за ранна диагностика и скрининг на рака на простатата. Надали има друга медицинска специалност, която да разполага с толкова силно „оръжие” срещу рака, и мога да твърдя, че ПСА е спасил много животи.

Какви рискове крие лошата профилактика на простатата?

Ракът на простатата е „коварно” заболяване с бавно, подмолно и често безсимптомно развитие. В ранните стадии, когато болестта е лечима, най-често пациентите нямат оплаквания, а когато ги има, те са много слаби и незначителни и много често наподобяват симптомите на доброкачествената простатна хиперплазия. Откриването на болестта именно в тези ранни стадии има огромно значение за изхода от лечението.

Не е коректно да се използва терминът профилактика по отношение на рака на простатата, тъй като тя предполага предпазване от разболяване от него. За съжаление все още не е открит метод, който да ни предпази от него. По-удачно да би било да се замени с активно търсене на болестта при възрастните мъже и ранна диагностика. Важно е да се мисли за нея, да се подозира и да се търси активно при мъжете над 50-60 год. Само така може да се постигне ранно диагностициране и съответно излекуване от нея.

Каква е степента на информираност за необходимостта за такава профилактика?

За съжаление в България мъжете все още не са достатъчно информирани за това заболяване и случаите, когато болестта се открива в напреднал стадии и когато радикалното излекуване е невъзможно, не са рядкост. В ежедневната си работа уролозите често се сблъскват със случаи на пациенти, при които симптомите са били налице в продължение на години, но са потърсили помощ едва, когато вече е твърде късно.

Има ли психологически пречки, заради които мъжете да не искат да ходят на преглед?

Срамът и прикритите симптоми са сред основните причини, поради които много мъже не търсят медицинска помощ, когато имат урологични оплаквания. А това е много лошо, тъй като много често помощта е на разположение.

Другата основна причина е много ниското ниво на информираност на българските мъже за рака на простатата, които често дори не подозират за неговото съществуване, и при поява на по-силни симптоми, които наподобяват небезизвестния аденом на простатата, започват самолечение с „медикаменти” и хранителни добавки, рекламирани по телевизията (например), без да се консултират със специалист. А понякога въпросният аденом се оказва карцином.

Какво представлява един рутинен преглед?

Рутинният преглед на простатата е обикновено отнема 10-15 минути, не е болезнен или мъчителен.

Какви са първите признаци за проблем?

Много често ракът на простатата започва напълно безсимптомно. Пациентите нямат оплаквания или те са много слаби и тъй като започват бавно, те не ги усещат или не им обръщат внимание.

Понякога симптомите наподобяват много тези на доброкачествената простатна хиперплазия (ДПХ), като:

- затруднения в уринирането

- изтъняване и/или прекъсване на струята

- нощното ставане за уриниране

- чувство за недоизпразване на пикочния мехур след уриниране

- чести и неудържими позиви за уриниране

Тези симптоми могат да се дължат на ДПХ, която се лекува много успешно с медикаменти, но могат де се дължат и на рак на простатата. Това обаче може да се определи единствено при преглед от специалист-уролог.

Повече информация може да научите на адрес: www.urology.bg

Коментари