Публикация

Кой източва здравната каса?

Винаги когато стане дума за здравеопазване, правителството започва дискусията с няколко клишета - „болниците източват касата, трябва да спрем кранчето, няма да наливаме пари в нереформирана система”*.


Да видим дали е така и кой е отговорен за това.
Отдавна е известно, че клиничните пътеки по инвазивна кардиология и кардиохирургия са надценени. В резултат на това през последните години станахме свидетели както на изграждане на нови болници, така и на включване на тези дейности във вече съществуващи такива.

Направихме сравнителен анализ на плащанията на Националната здравноосигурителна каса по клиничните пътеки за инвазивна кардиология и кардиохирургия в периода 2006 - 2009 г. Данните показаха:

През 2006 г. общо за инвазивна кардиология са изплатени малко над 25 милиона лева. Тази сума нараства драматично през следващите години, за да достигне през 2009 г. до фантастичните 114 милиона лева. Подобна, макар и не в такива мащаби, е разликата по пътеките за кардиохирургия. През 2006 г. общо са платени почти 29 милиона лева, които нарастват „само” два пъти до 58 милиона лева през 2009 г.

Това, разбира се, е свързано и с броя на обслужените болни, който за цитирания период е нараснал два пъти. Тъй като заболяванията на сърцето нямат епидемичен характер, нормално е да очакваме, че с нарастването на броя на сърдечно болните, лекувани с инвазивни или хирургични методи, паралелно би трябвало да намалее броят на онези, които са лекувани консервативно. Нищо подобно. Броят им не само не е намалял, но, напротив, дори се е увеличил. От приблизително 100 000 за 2006 г. на над 122 000 през 2009 г. В парично изражение НЗОК е платила приблизително 50 милиона лева през 2006 г. за консервативно лечение на сърдечни заболявания, а през 2009 г. почти 60 милиона лева.

„Епидемичният” характер на нарастване на заболеваемостта от сърдечни заболявания е ясен знак именно за „източване” на здравната каса. Тази констатация не може да се определи като незаконна дейност на болниците. Напротив, убедени сме, че цялата извършена и отчетена дейност от десетте болници, прилагащи инвазивна кардиология и кардиохирургия, си е напълно законна.

Причината за рязко нарасналите разходи е в самата Национална здравноосигурителна каса. Платените през 2006 г. средства са на базата на цени и клинични пътеки, договорени с Националния рамков договор от 2006 г. През 2007 г. НРД не е подписан, а видовете пътеки и цените им са определени едностранно, с решение на Управителния съвет на касата. С това решение са въведени три нови пътеки за инвазивна кардиология и една нова за кардиохирургия, а цените на всички са значително завишени.

Това означава, че не болниците или лекарите, а самата държава е създала условията за „източване” на НЗОК. Тези цени остават непроменени досега. Нещо повече - с НРД 2010 някои от тях дори са леко завишени. Вместо очевидното решение да намали цените на посочените клинични пътеки, касата наложи бюджети на всички болници, довеждайки цялата здравна система до разпад.
В заключение ще отбележим - да „източване” на здравната каса има и то е организирано и проведено от самата държава. Сега и лекари, и болници не само плащат сгрешената здравна политика, но са обвиняеми за това. Обвинени от същата тази държава.

__________

* Коментарът е публикуван на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването.

" }-->

Коментари