Публикация

Стартира работа вирусологичната лаборатория за изследване на коронавирус към МУ - Плевен

Стартира работа вирусологичната лаборатория за изследване на коронавирус към МУ - Плевен

От понеделник, 6 април, 2020 г. стартира работа новоразкритата Вирусологична Лаборатория за установяване на COVID-19. Инвестирайки голям размер собствени средства, Медицински Университет- Плевен завърши напълно цялостното изграждане и оборудване на новата Вирусологична лаборатория за изследване на коронавирус към Научноизследователския Институт, базирана във Втора клинична база.

Наличието на Лабораторията за изследване на COVID-19 в град Плевен е от съществена важност и значение за справяне с епидемичната обстановка и излизане от извънредното положение в страната. Предстои снабдяването с консумативи за извършване на PCR тестовете за стартиране на диагностичния процес. Апаратът за PCR диагностика е наличен и в готовност за работа.

Научните екипи са преминали обучителен курс във ВМА-София и са снабдени с необходимите предпазни облекла за стартиране на диагностичните изследвания.

Коментари