Публикация

Лечебните заведения ще получат 85% от очакваните средномесечни постъпления

Лечебните заведения ще получат 85% от очакваните средномесечни постъпления

На всички лечебни заведения, независимо дали става дума за първична или специализирана дейност, лаборатории или болници, ще бъдат изплатени 85% от очакваните в неепидемична обстановка средномесечни постъпления, независимо от отчетената дейност за периода.


Това договори Българският лекарски съюз по време на преговорите с НЗОК и вече е записано в

Анекса към НРД 2020-2022

„Успяхме да договорим 85 на сто от очакваните в неепидемична обстановка постъпления да бъдат платени на лечебните заведения. Това означава, че ако например дадена болница има реализирана 70 на сто дейност за периода, то разликата от 15% ще бъде покрита от НЗОК.

Постигнатото гарантира осигуряването на заплатите на всички медицински специалисти

независимо от ограничена дейност заради кризата с COVID-19“, заяви председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Въвежда се и отлагателен период до 01.09.2020 г. за видеозаснемането на определени оперативни интервенции

от областта на медицинска специалност „Офталмология“.


Друга промяна, записана в Анекса, касае

лечението на солидни тумори

типични за детска възраст, като се разрешава на клиники и отделения по детска онкохематология да лекуват и пациенти, навършили пълнолетие, до 25-годишна възраст.

 

Предстои промените в Анекса към НРД 2020-2022 да бъдат публикувани в Държавен вестник и ще влязат в сила от 01.03.2020 г.

Коментари