Публикация

УМБАЛ „Александровска“ с PCR диагностика за COVID-19

УМБАЛ „Александровска“ с PCR диагностика за COVID-19

В Световния ден на здравето в УМБАЛ „Александровска“ отваря лаборатория за извършване на PCR диагностика за COVID-19.

Тя е локализирана в направление „Молекулярна диагностика” на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки

което от 2010 г. насам се сертифицира ежегодно от Instand EQAS virus genome detection PCR/NAT за всички изследвани инфекциозни геномни системи както за качествена, така и за количествена детекция. Редовно се провежда вътрешен качествен контрол на персонал, апаратура и реактиви.

 

Работещите в направлението са преминали съответните обучения, участват в редица национални и международни проекти, и разполагат с различни сертификати, свързани с молекулярно-биологичната диагностика.

Лабораторията ще обслужва само пациенти на болницата

или насочени от други лечебни заведения по медицински показания. Платени изследвания по желание на пациенти, без да са необходими или назначени от лекар, няма да се извършват. Дневно ще бъдат обработвани приблизително 250 проби.

 

Коментари