Публикация

Министър Ананиев забрани влизането на чужденци в България

Министър Ананиев забрани влизането на чужденци в България

Здравният министър Кирил Ананиев наложи с нова заповед временна забрана за влизането на територията на България на граждани от трети страни през всички пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Временно се забранява да влизат у нас и хора, независимо от тяхното гражданство, които пристигат Италия, Испания, Франция

Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.

Забраните не се отнасят за:

  • български граждани и техните семейства, както и за чужденци, които имат статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България;
  • медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;
  • транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства;
  • чуждестранни официални длъжностни лица, дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници;
  • погранични работници и сезонни земеделски работници.

Допуска се транзитно преминаване през територията на България на:

  • граждани на държави-членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение и членове на техните семейства, с цел да се завърнат в държавата, в която пребивават;
  • Граждани на трети страни, ако имат разрешение за дългосрочно пребиваване в друга държава-членка на ЕС или в страна от зоната Шенген;
  • граждани на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Турция, които се прибират у дома.

Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

rd-01-183.pdf

Коментари

Той се сети. Месец по-късно.