Публикация

Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаимодействия при проучваните средства за лечение на COVID-19

Кратък преглед на фармакологичната характеристика, профилите на безопасност и лекарствените взаимодействия при проучваните средства за лечение на COVID-19

Приложеният документ е анекс към разработения от Научния съвет към МС

„Проект за прагматичен фармакотерапевтичен алгоритъм за противовирусно лечение при COVID-19“

В настоящата версия са направени следните модификации: включен е анализ на научните доказателства относно риска от лекарствени взаимодействия при комбинирано прилагане на антималарийните лекарства с azithromycin и са актуализирани някои от данните в табличен вид.

Прикачени файлове

Prilojenie2.pdf

Коментари