Публикация

Фармакологична характеристика на favipiravir и remdesivir като средства за лечение на COVID-19

Фармакологична характеристика на favipiravir и remdesivir като средства за лечение на COVID-19

Приложения документ е миниобзор на фармакологичната характеристика на favipiravir и remdesivir като инхибитори на РНК-зависимата-РНК полимераза и средства за лечение на COVID-19.

Прикачени файлове

favi.pdf

Коментари