Публикация

HPV асоциирани заболявания и възможности за тяхната профилактика

HPV асоциирани заболявания и възможности за тяхната профилактика

В обзора се разглежда заболеваемостта и смъртността от карцином на маточната шийка в световен мащаб и у нас. Обсъжда се ролята на онкогенните HPV вируси в етиопатогенезата на премалигнените и малигнени лезии свързани с тази инфекция както при жената, така и при мъжете. Обръща се внимание на ваксините, които могат да намалят риска от развитие на свързани с HPV карциноми с различна локализация. Рутинната ваксинация на 12 г. момичета с HPV4 ваксина е „cost-effective”, с осигуряване на краткотрайни и дълготрайни здравни ползи.

 

Карциномът на маточната шийка (Ц.К.) е третия по честота карцином при жените. В света ежегодно се откриват повече от 529 000 нови случая с рак на маточната шийка. Повече от 80% oт тези случаи са в развиващите се страни. В повечето развити държави случаите на Ц.К. са намалели с около 70%, благодарение на прилагането на Papanicolaou скрининг тест (PaP тест). Световната здравна организация ежегодно отчита 250 000 смъртни случая на жени вследствие на рак на маточната шийка. В Европа той е на второ място по честота и смъртност при жените от 15- до 44-годишна възраст след рака на гърдата. Оро-фарингеалният карцином (карцином на фаринкса, вкл. на основата на езика и тонзилите), както и аналният карциноми са най-често срещани при мъжете.(2,3)

 

В България данните на Националния раков регистър показват, че годишно новите случаи с рак на маточната шийка са между 1100 и 1200. За малко под 400 жени изходът е смърт. Това означава, че всеки ден в България умира средно по една жена от рак шийката на матката, а се диагностицират три нови случая.(1)

 

/Целият текст е в прикачения файл/

Прикачени файлове

HPV асоциирани заболявания ваксина...

Коментари