Публикация

Три пациентски сдружения вече са национално представителни

Три пациентски сдружения вече са национално представителни

На днешното си заседание правителството призна три сдружения за национално представителни - Асоциацията на родители на деца с епилепсия, „Българската асоциация за невромускулни заболявания“ и „Център за психологически изследвания“, за срок от 4 години.


Това съобщиха от Министерския съвет.

Асоциацията на родители на деца с епилепсия

осъществява дейност в обществена полза, като съдейства за социалното приобщаване на децата, младежите и възрастните, страдащи от епилепсия, и за подобряването на техните условия на живот. Организацията осигурява подкрепа на хора, които са били обект на дискриминация поради заболяването епилепсия или други заболявания, и подпомага страдащите от епилепсия и техните семейства“, посочват от правителствената информационна служба.


Оттам поясняват, че

Българската асоциация за невромускулни заболявания

осъществява дейност в обществена полза като доброволна и независима организация, призвана да отговори на потребностите на болните от невромускулни заболявания. Акцент в дейността на сдружението е подобряване на начина на живот и социалното включване на хората с увреждания в България, чрез дейности, свързани с комплексното решаване проблемите на болните с невромускулни заболявания и техните семейства. Асоциацията активно си партнира и с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво, и работи активно за социалното приобщаване на хората с увреждания у нас.

Сдружение „Център за психологически изследвания“

осъществява дейност в обществена полза чрез информиране и кариерното консултиране на хора с увреждания за определяне на най-подходящите професии, специалности, области на образование и обучение. Организацията съдейства и при назначаване и започване на работа. Сдружението също активно си партнира и с всички заинтересовани страни, имащи отношение към живота на хората с увреждания на европейско, национално и местно ниво, и работи активно за тяхното социално приобщаване, допълват от МС.

 

Коментари