Публикация

Изнасяла ли е Агенцията по трансплантациите незаконно органи?

Депутатите от „Синята коалиция” поискаха оставката на директора на Изпълнителната агенция по трансплантациите д-р Теодора Джалева.


Според тях в агенцията цари пълен хаос и са допуснати тежки нарушения. Изводите им са направени на база доклад на инспектората към здравното министерство, който е проверил дейността на агенцията.

Установено е, че са изнасяни органи от страната без разрешението на здравното министерство.

„Не са спазени изискванията на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки. Осъществен е износ на ляв и десен бял дроб и на черен дроб, без да е предоставено разрешение за този износ, без министерството да има договор с „Евротрансплант”, които са взели органите, и без лечебните заведения, от които са взети, да са имали подобни договори”, посочи д-р Ваньо Шарков.

Според него в агенцията системно е нарушаван Законът за обществените поръчки. Не е спазван и Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Липсват декларациите на служителите на агенцията, не се поддържат регистри с тези декларации.

В агенцията няма нито един служител, който да е приет с конкурс, отбеляза Михаил Михайлов.
Според депутати от "Синята коалиция" д-р Джалева е неправомерно назначена от бившия министър на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

Докладът от проверката, която е приключила през юли, ще бъде изпратен до главния прокурор.

Пред БНР д-р Теодора Джалева каза, че изводите от доклада се отнасят за първите 10 месеца на миналата година, когато тя все още не е оглавявала агенцията.

Междувременно министърът на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова обяви, че в момента в агенцията се прави трета проверка в агенцията. След констатациите на Сметната палата тя е наредила проверка от инспектората на ведомството, а до края на следващата седмица се очаква доклад и от медицинския одит. Резултатите от инспекциите ще бъдат обобщени и ще се направят крайните заключения.

Проф. Борисова допълни, че „Евротрансплант” е утвърдена световна организация, която обединява европейските страни и към която се стремим и ние.   

Коментари