Публикация

Трябва ли инхибиторите на ренин-ангиотензин системата да бъдат спряни при пациентите с COVID-19

Трябва ли инхибиторите на ренин-ангиотензин системата да бъдат спряни при пациентите с COVID-19

Коментари