Публикация

НЗОК предприе мерки да не се прекъсва лечението на пациенти с хепатит B

НЗОК предприе мерки да не се прекъсва лечението на пациенти с хепатит B

В Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е постъпило писмо от упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба на лекарствения продукт Tenofovir Polpharma Film coated tablet 245 mg x 30, в което той информира институцията за производствен проблем.

Очаква се недостиг в аптечната мрежа от средата на април

2020 г., като се предвижда възстановяването на плануваните доставки от лекарствения продукт да стане през третото тримесечие на 2020 г.

Лекарственият продукт Tenofovir Polpharma Film coated tablet 245 mg x 30 е включен в Приложение №1 на Позитивния лекарствен списък

(ПЛС), предписва се на протокол IC и се отпуска след експертиза по чл.78, т.2 от ЗЗО.

За да не се прекъсва лечението на пациентите, управителят на НЗОК е разпоредил на районните здравноосигурителни каси да уведомят

общопрактикуващите лекари своевременно да насочват здравноосигурените към специализирана комисия

посочена в съответните Изисквания, за предлагане на терапевтична алтернатива от наличните в Приложение 1 на ПЛС лекарствени продукти и за издаване на нов „Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК“.


Районните здравноосигурителни каси ще уведомят и аптеките – договорни партньори на институцията, за предприетите мерки.

Коментари