Публикация

Затлъстяването при децата се дължи на ... вирус

При изследването били обхванати 124 деца на възраст от 8 до 18 години.
Било открито, че дебелите деца с антитела за вируса AD36 (аденовирус 36) са по-тежки с близо 16 кг, отколкото децата без такива антитела.

Антитела за вируса AD36 били открити при 15 от 67-те деца със затлъстяване. Тези антитела били наблюдавани само при 4 подрастващи, които били без затлъстяване.

Коментари