Публикация

БФС с декларация в подкрепа на проф. Асена Стоименова

БФС с декларация в подкрепа на проф. Асена Стоименова

Декларация на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз във връзка с обвинението на прокуратурата към проф. Асена Стоименова


Българският фармацевтичен съюз (БФС) застава категорично в подкрепа на председателя на Управителния съвет на БФС проф. Асена Стоименова, която бе обвинена от Прокуратурата във връзка със „серия от изявления, будещи неоснователна тревога у гражданите, в условията на извънредно положение”.


Прокуратурата визира две интервюта, които проф. Стоименова е дала на професионалния ни празник, 07.04.2020 г., пред журналисти от БНР и БНТ по повод на лекарствоснабдяването в условията на извънредно положение.


В тези свои интервюта тя информира българското общество за същността на генеричната замяна, проверките на аптеките в условията на извънредно положение и евентуалната възможност за недостиг на лекарствени продукти.

Тези проблеми са съобщени седмици преди визираните от Прокуратурата интервюта от Световната здравна организация, Европейската агенция по лекарствата

включително председателя на ЕК, много лекари от европейски болници и десетки експерти в областта. 

 

Ден след тези интервюта, Националната здравноосигурителна каса съобщи на интернет страницата си за очакван недостиг на определени лекарствени продукти.

БФС получава постоянно обосновани сигнали от фармацевти от цялата страна за проблеми в лекарствоснабдяването

поради извънредните обстоятелства в световен мащаб.

 

БФС винаги проактивно съобщава за очаквани проблеми в здравния сектор, предлага конкретни решения, поставяйки ги за дискутиране пред обществото. Гражданите на Р България имат право да знаят и да бъдат информирани за възможните решения, едно от които е генеричното предписване и генерична замяна на лекарствени продукти, извършена само със съгласието на пациента. Тези мерки в условията на извънредно положение бяха съобщени по време на медийните изяви не само на проф. Стоименова, но и на други наши колеги.

БФС защитава професионалната репутация и знанията на магистър-фармацевтите

като най-подготвени и информирани специалисти относно потенциални проблеми на лекарствоснабдяването в България. В тежката ситуация на борба с пандемия, УС на БФС заявява единство в подкрепа на съсловието, което е закрила на пациентите.


БФС счита, че основните човешки права, прокламирани от Европейска конвенция за защита правата на човека, и основните свободи и Хартата на основните права на ЕС, част от които е правото на критично представяне на възможни рискове пред здравната ни система на основата на обективни обстоятелства, не могат да бъдат ограничени, включително от органите на наказателното производство, тъй като България продължава да бъде демократична и правова държава.


Българските фармацевти ще продължават съвестно, отговорно и професионално да изпълняват своите задължения, както винаги са правили, като ще посочват недостатъците на здравната система и ще предлагат експертни решения.

 

 

Коментари