Публикация

МЗ очаква мнения по техническите данни на онкоапаратурата

23 септември е крайният срок за подаване на становища, мнения и коментари по публикуваните в проектен вариант за обществено обсъждане таблици с технически параметри на допустимата апаратура и приложението й в онкологията.


Това съобщи Министерството на здравеопазването.

Представените мнения ще залегнат в техническите характеристики, въз основа на които ще бъдат оформени окончателните спецификации за тръжната процедура.

Целта е по този начин да се осигури участието на максимален брой производители на медицински изделия, посочват още от ведомството.

Данните със становища, мнения и коментари следва да се изпратят в МЗ на факс: 981 13 32.

" }-->

Коментари