Публикация

Облекченият режим за отпускане на лекарства за домашно лечение, заплащани от НЗОК, се удължава

Облекченият режим за отпускане на лекарства за домашно лечение, заплащани от НЗОК, се удължава

Във връзка с удължаване на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) изготви допълнение към Условия и ред за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, както и служебно удължаване срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на хронично болни пациенти.

Пълния текст на документа

можете да намерите на сайта на НЗОК – www.nhif.bg, в рубрика АКТУАЛНО COVID-19!

Коментари