Публикация

Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

Анекс към НРД за медицинските дейности 2020-2022

Със съдържанието на договора, който е публикуван в „Държавен вестник“, можете да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

612 НРД.pdf

Коментари