Публикация

Предвижда се нова комисия да определя лекарствената политика у нас

Новият орган ще издава разрешения за производство на лекарства, за внос, търговия на едро и дребно с медикаменти...


Да бъде създадена Държавна комисия по лекарствените продукти и медицинските изделия на мястото на Изпълнителната агенция по лекарствата  - това предвиждат проект за промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването.

Новият орган ще издава разрешения за производство на лекарства, за внос, търговия на едро и дребно с медикаменти, за провеждане на клинични изпитвания, ще извършва оценка на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствените продукти във връзка с разрешаването им за употреба и др.

Комисията, която ще бъде към Министерския съвет, ще издава разрешения за включване, промени и/или изключване на медикаменти от позитивния лекарствен списък, както и ще определя цената им.

Тя ще се ръководи от председател и ще има четири членове, от които най-малко трима ще са лекари или магистър-фармацевти, един юрист и един икономист, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години. Председателят и членовете на държавната комисия ще се назначават от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването за срок от пет години. Дейността на комисията ще се подпомага и от специализирана администрация.

Коментари