Публикация

Безплатен онлайн курс по апаратна вентилация на Харвард

Безплатен онлайн курс по апаратна вентилация на Харвард

Харвардският университет организира безплатен онлайн курс по апаратна вентилация при COVID-19 за лекари. В него може да научите: 

  • Основни принципи и физиология на механичната вентилация;
  • Технически настройки и отстраняване на проблеми с апаратурата;
  • Особености на вентилацията при пациенти с акутен респираторен дистрес синдром или обструктивна белодробна болест;
  • Как да оцените готовността на пациента да бъде екстубиран, както  провеждането на самата екстубация;
  • По какво стандартните процедури се отличават при пациенти с COVID-19.

Целта на този курс е по-широк кръг от лекари да бъдат обучени в асистирането на апаратната вентилация при пациенти с новия коронавирус поради увеличаващия се брой пациенти, които се заразяват и развиват пневмония. Здравните системи в различните държави ще продължат да изпитват остра нужда от такива подготвени кадри.

 

Линк за записване в безплатния курс: https://online-learning.harvard.edu/course/mechanical-ventilation-covid-19?delta=0

 

Посетете и нашата тематична страница, където е публикувано Медицинското ръководство за COVID-19, където са публикувани насоките за поведение, разписани от Медицинския съвет към Министерски съвет. 

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари