Публикация

Столичната РЗИ спешно набира доброволци

Столичната РЗИ спешно набира доброволци

Столичната регионална здравна инспекция набира доброволци за две инициативи. Първата е свързана с решението на Областния медицински съвет, проведено на 06.04.2020 г.,

да се вземат проби за COVID-19 на здравнонеосигурени лица, пребиваващи или живущи на територията на област София

За целта ще се сформират 3 екипа, за които е необходимо набирането на доброволци – 6 лекари и 3 медицински сестри.


В екипите ще бъдат включени служители на Столичната дирекция на вътрешните работи за обезпечаване на сигурността, както и медиатори, осигурени от Столичната община. Дейността ще се извършва с линейки, осигурени от Центъра за спешна медицинска помощ.

Столичната регионална здравна инспекция ще осигури лични предпазни средства за екипите

Тя ще подава информация за здравнонеосигурените лица под карантина и ще указва маршрута на екипите. Всеки екип ще включва доброволец, представител на СДВР, СРЗИ, медиатор и линейка.

 

Втората инициатива, за която се търсят доброволци, е за

пробонабиране на заболели или контактни на COVID-19

Пробонабирането ще се извършва с екипи на СРЗИ, която ще осигури лични предпазни средства.


С писмата на СРЗИ, в която са посочени и телефони за контакт, можете да се запознаете в прикачените файлове.

 

Прикачени файлове

1 Dobrovolci (1).docx
2Dobrovolci za probonabirane (1).docx

Коментари