Публикация

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата

Попов Г, Баймакова М, Кунчев М. Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата. Военна медицина, 2019, № 4, 78-83.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 април 2020

Прикачени файлове

Military Medicine (Sofia), 2019, 7...

Коментари