Публикация

Насоки за превенция и контрол на COVID-19 на болницата в Жонгшан

Насоки за превенция и контрол на COVID-19 на болницата в Жонгшан

Насоки за превенция и контрол на COVID-19 на болницата в Жонгшан (Fudan Zhongshan). Предоставени са версии на английски, френски и испански език (виж прикачените файлове).

Подробният материал от 63 страници включва:

  • Принципи на лична хигиена, класове на защита и ЛПС за всяка степен, изисквания за лична защита на болничния персонал в различните сектори на болницата, процедури за използването на ЛПС – маски, престилки, костюми и др. – поставяне, сваляне, поддръжка.
  • Процедури за поддържане на хигиената в болницата, вкл. пречистване и дезинфекция на въздуха, повърхности, очила, болнични помещения по видове, както и различни видове болнично оборудване – термометри, меки ендоскопи, управление на болничните легла след изписване на пациент и др.; 
  • Мерки и процедури за контрол в отделните видове дейности и отделения – предварителен извънболничен триаж, клинични помещения, спешно отделение, травматология, различни други видове отделения, вкл. за бременни, хемодиализа, рентгенология и други.

Подробности четете в прикачените файлове

Прикачени файлове

Guidance of COVID-19 Prevention an...
Guia de Prevencion y Contencion de...
1111.pdf

Коментари