Публикация

Клинична картина и терапия при пациенти с COVID-19 - споделен опит

Клинична картина и терапия при пациенти с COVID-19 - споделен опит

В това видео споделям своя клиничен опит с новия коронавирус в Инфекциозната клиника на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора. 

 

Коментари

Много добре поднесена информация, но не се споделя никакъв личен клиничен опит, а един обзор на теоритична постановка и обобщение на публикациите от чуждата клинична практика за COVID19.