Публикация

Клиничен протокол за диагностика и лечение на болни с COVID-19

Клиничен протокол за диагностика и лечение на болни с COVID-19

Съставен от д-р Румен Хичев на основата на препоръките на групата към Университета „Джонс Хопкинс“ и Университетската клиника в Масачузетс, САЩ


Настоящото кратко упътване няма претенциите да бъде изчерпателно и окончателно ръководство за диагностика и лечение на болни с COVID-19, тъй като е изготвено на основата на данни, които са актуални към месец март 2020 г. и които подлежат на по-нататъшна актуализация в съответствие с големия обем новопостъпваща информация в хода на пандемията от COVID-19.


Някои от параметрите са представени в империални метрични единици, каквито се ползват в САЩ, но могат лесно да бъдат конвертирани в SI-единици, каквито се ползват в европейската здравна система.

Целта на това кратко упътване е да даде само общи насоки относно диагностичната и лечебна концепция

но детайлните и окончателни клинични решения принадлежат и са отговорност на конкретния лекуващ лекар. В хода на подготовката на това упътване, на 12 април 2020 г., бяха публикувани нови данни, които променят интерпретацията на някои от показателите. Тези данни са представени в ЧАСТ 2 на този документ.

 

Подробности – в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

COVID-19-Treatment-Protocol.docx

Коментари

Изключително полезна информация .