Публикация

Възобновяват инвитро процедурите

Възобновяват инвитро процедурите

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед за възобновяване на дейности по асистирана репродукция, които бяха временно преустановени.

Дейностите по асистирана репродукция ще се изпълняват при спазване на следните условия:

  • всеки пациент да се приема като потенциално заразен с COVID-19 и да се използват всички необходими лични предпазни средства от персонала;
  • да се осигуряват минимум 15 минути отстояние между пункциите, както и цялостна дезинфекция на помещенията между пациентите; 
  • добитите яйцеклетки или ембриони да се криоконсервират; 
  • започналите стимулации да се завършат с оплождане и криоконсервация на ембрионите;
  •  когато се налага трансфер при вече започнала процедура, да се спазват всички изисквания за безопасност от заразяване с COVID-19; 
  • препоръчително е два дни преди фоликулната пункция пациентките да имат направен PCR тест за COVID-19 с отрицателен резултат; 
  • да се продължи наблюдението на ранните бременности (до 12 г.с.) след инвитро при максимални изисквания за сигурност.

Всички лечебни заведения, които изпълняват дейности по асистирана репродукция, трябва стриктно да спазват въведените противоепидемичните мерки. Те ще подлежат на

засилен контрол от страна на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и от Регионалните здравни инспекции

Със Заповед РД-01-238/26.04.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

 

Прикачени файлове

zapovedrd-01-238-26042020.pdf

Коментари