Публикация

До 4 май инвитро центровете трябва да са готови с правила за работа в условията на COVID-19

До 4 май инвитро центровете трябва да са готови с правила за работа в условията на COVID-19

В срок до 4 май всички лечебни заведения, които осъществяват дейности по асистирана репродукция, трябва да представят за утвърждаване от изпълнителния директор на ИА „Медицински надзор“ (ИАМН) правила за безопасна работа в условия на разпространение на COVID-19.


Това информираха от агенцията.

Писмото на изпълнителния директор на ИАМН Росен Иванов е изпратено до ръководителите на 40 лечебни заведения

и центрове в страната, в които се извършват дейности по асистирана репродукция.

 

Повод за него е заповедта на министъра на здравеопазването, с която се възобновяват инвитро процедурите, като се възлага на лечебните заведения да прилагат стриктно мерки за максимална защита на пациентите и медицинския персонал, както и недопускане на разпространението на COVID-19.

Центровете за асистирана репродукция следва да адаптират работата си съобразно новите условия

В Стандартната оперативна процедура (СОП) трябва да са описани конкретните дейности и мероприятия, свързани с контрола върху възможното възникване на заболяването и неговото ограничаване.

Необходимо е също така да се снема подробна епидемиологична анамнеза от двойките, на които им предстоят инвитро процедури

ИАМН препоръчва всяко лечебно заведение, извършващо асистирана репродукция, освен изготвянето на специалните правила, да предприеме и:

  • действия по допълнително обучение на персонала за работа в епидемична обстановка и в частност COVID-19 инфекция;
  • прилагане на гъвкави работни графици;
  • сключване на споразумения с други лечебни заведения, извършващи асистирана репродукция.

Целта

е гарантиране на непрекъсваемост на процедурите в случай на възникване на спешна ситуация, изтъкват от ИА „Медицински надзор“.


При изготвянето на СОП се препоръчва да бъдат спазени актуалните насоки на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология (ESHRE – European Society of Human Reproduction and Embryology), както и заповедите на министъра на здравеопазването.


Инспектори на ИАМН ще следят за изпълнението заповедта на здравния министър, допълват още от агенцията.

 

 

Коментари