Публикация

Обучение за реакция при бедствия, аварии и катастрофи

От днес до 29 септември на полигона на Националния център за професионално обучение на „Гражданска защита” в Монтана Българският Червен кръст организира за пореден път мащабно обучение за реакция при бедствия, аварии и катастрофи.


В условия, близки до реалните, щатни специалисти и доброволци на организацията ще демонстрират конкретни действия при земетресения, наводнения, пътнотранспортни произшествия.

В учението ще вземат участие Националният оперативен щаб и областните оперативни щабове на БЧК в Монтана, Враца и Видин; водноспасителните екипи на организацията от София и Видин; Националният доброволен екип за работа при бедствия, аварии и катастрофи, младежкият авариен екип на БМЧК от Монтана, екип на Планинската спасителна служба и др.

Екипите ще бъдат поставени в различни условни ситуации, които ще се развиват и допълват. Показаните действия по време и конкретните резултати ще се анализират и ще послужат за по-нататъшно усъвършенстване на системата за управление на Българския Червен кръст при възникване на криза.

Съдействие ще окажат и структурите на „Гражданска защита” и „Противопожарна безопасност и спасяване”, които ще участват по време на обучението.

Основните цели на инициативата са: да се тренират и повишат знанията, уменията и практическите навици на участниците за незабавна реакция при бедствия, аварии и катастрофи; да се подобри взаимодействието и координацията на участващите щабове и екипи; да се хармонизират стандартните оперативни процедури за действие при кризи и др.

" }-->

Коментари