Публикация

Обучителен видео материал за самостоятелно приложение на лекарствен продукт в домашни условия

Обучителен видео материал за самостоятелно приложение на лекарствен продукт в домашни условия

Остеопорозата е хронично заболяване и много пациенти се нуждаят от постоянно лечение за запазване на постигнатите клинични резултати.

Важно е да се идентифицират пациентите, които преустановяват или не се придържат към терапията, за да се гарантира дългосрочна ефективност на лечението.

Prolia® (denosumab) намалява честотата на риска от фрактури и е единственото лекарство за остеопороза, което увеличава костната минерална плътност без терапевтично плато за период от 10 години.1 Удобството от приложението на шест месеца може да подобри спазването на приема на лекарството, както при по-млади, така и при възрастни пациенти със съпътстващи заболявания.2

Доброто придържане към лечение с denosumab е свързано с по-голямо намаляване на риска от фрактури.3

Пациентите с предходна фрактура, както и тези на възраст > 70 г. и T-score < – 2,5 се определят като такива с висок риск от бъдещи фрактури.4 При тези пациенти малкото забавяне в прилагането на Prolia® се свързва със значително увеличаване на честотата на фрактури на гръбначния стълб.

Запазването на стандартната схема на 6-месечно дозиране е важен определящ фактор за ефективността на Prolia® (denosumab) в клиничната практика и в реалния живот.

Европейското дружество ECTS препоръчва високорисковите пациенти да не спират лечението си, като могат да използват denosumab за период до 10 години.5

С цел осигуряване на непрекъснато и ефективно лечение на пациентите с остеопороза, предоставяме на вашето внимание видео материал за самостоятелно приложение на Prolia® (denosumab). Видеото може да ви послужи за обучение на пациенти, които биха могли да си приложат самостоятелно лекарствения продукт в домашни условия.

 


Референции:

1Bone HG, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:513–23;

2Haehl K. The importance of convenient dosing formulation for elderly patients. January 2016. Available at:https://www. americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/183038;

3Reyes C, et al. Osteoporos Int. 2017;28:2297–3004;

4Klotzbuecher CM, et al. J Bone Miner Res. 2000;15:721–39; 21.

5Tsourdi E, et al. Bone. 2017;105:11–7.

 

SC-BG-AMG162-00307-April-2020

 

 

 

Коментари