Публикация

Онлайн обмяна на опит между ортопеди организира МУ София

Онлайн обмяна на опит между ортопеди организира МУ София

Катедрата по Ортопедия и Травматология към МУ-София организира онлайн обмяна на опит по актуални проблеми на ендопротезирането. Целта на инициативата е да насърчи квалификацията и обучението на българските медици по време на пандемия от COVID-19, когато единственият начин за осъществяване на обмен на опит между специалистите е виртуалната комуникация.

Темата е „Колянно протезиране“

Планирани са серия от онлайн сесии с тема „Колянно протезиране“, в които лектори ще бъдат водещи български ортопеди. Целта на курса е да се разискат теоретични теми с фокус върху първичното, ревизионно и парциално колянно протезиране, както и да се даде възможност за дискусия на клинични случаи, видео демонстрация на операции и осъществяване на връзка между хирурзи с различно ниво на опит в колянното протезиране.

Лектори в курса - водещи специалисти ортопеди

Първата онлайн сесия е планирана с дата 5 май 2020 г. и е на тема „КАК ДА НАПРАВИМ УСПЕШНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ ПРИ ВАРУСНО КОЛЯНО?“. Лектори в курса ще бъдат водещи български ортопеди - Проф. Пламен Кинов, д.м.н. Доц. Андрей Андреев, д.м.,  Проф. Аспарух Аспарухов, д.м.н.

 

Специалистите с интерес към колянното ендопротезиране могат да заявят участие на имейл info@ortho-centre.com, след което ще получат линк за участие във виртуалното обучение.

 

Редактор Илияна Ангелова

Коментари