Публикация

Пациенти оспорват в съда Националната здравна карта

Федерация „Български пациентски форум” е внесла в деловодството на Върховния административен съд жалба, с която се оспорват 11 заповеди на министъра на здравеопазването, с които са определени така наречените областни комисии.


Целта на тези комисии е да изработят областните здравни карти, на чиято основа в последствие Министерският съвет трябва да утвърди Националната здравна карта.

Основание за оспорването на заповедите е, че в нарушение на Закона за лечебните заведения министърът на здравеопазването еднолично е определил представителите на представителните организации за защита на правата на пациентите за участие в тези комисии. В член 24 от Закона за лечебните заведения е указано, че тези представители се излъчват от самите организации, а не се определят от министъра.

Федерация  „Български пациентски форум” не само, че не е участвала в излъчването на такива представители, но дори не е била информирана за откриването на такава процедура.

От организацията определят като пълен абсурд и факта, че в една от комисиите е включен неин представител без знанието на председателя и членовете на управителния съвет.

В жалбата са оспорени 10 от общо 28 аналогични заповеди само поради това, че ФБПФ не разполага с останалите. Адвокатите на организацията ще поискат от Върховния съд служебно да изиска всичките 28 заповеди на министър Борисова и да ги отмени изцяло, поради това, че са издадени в нарушение на материално-правните разпоредби.

Коментари