Публикация

Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства

Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства

Плочев К, Баймакова М, Попов ГТ, Михайлова-Гарнизова Р. Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства. Български медицински журнал, 2017, № 1, 20-26.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

01 май 2020

Прикачени файлове

Bulg Med J, 2017, 11(1), 20-26.pdf

Коментари