Публикация

Защо ли починаха двете лекарки, заразени с Covid-19?

Виновни за смъртта на лекарката са и нейните началници! При налични 7, 8 или 10 пациенти с Covid-19 в болница се прави нов, извънреден график! В него се включват голяма група лекари и сестри, които само на по 8 часови смeни да работят в съответното отделение, на всеки 2 часа да излизат от зоната за 15 минути почивка и т.н. Когато те оставят да работиш в подобна среда по 12 или 24 часа - 7 дни в седмицата, естествено че от умора и непрекъснат допир с вируса ще се заразиш и може да умреш! Генералната грешка на тези от НОЩ е че не разписаха правила как да се процедира във всяка болница и отделение за лечение на Covid-19, както и не обособиха болници с целево финансиране само за лечение на подобни пациенти! Колко трудно бе да се обособят 3 болници в София, по една болница на 2 области в страната и т.н.! При реално живеещи в България около 5 милиона души, спокойно можеха да се обособят по една болница в в радиус от 100 км. която да се грижи за заразени с вируса пациенти. Така персоналът щеше да е ангажиран на смени от по 8 часа само с леченеито на сспецифично заболяване, а инфекционистите щаха да са консилиум с други специалист, защото се оказа че Covid-19  има интестинална форма / с разстройство/ , предизвиква QST промени, които може да са причинени и от леченеито с хлороквин, води до свръхсъсирване на кръвта / завишени стойности на D-dimer/ при нормален брой тромбоцити и т.н. Колко от починалите пациенти бяха аутопсирани?! Какъв е протокола за лечение с кислород, преди пациента да се постави на апратна венилация? Свидетели сме на хаос, липса на логистика и колаборация ! Когато има единни указания и се изпитват не повече от два метода за лечение, много лесно в рамките на месец може да се установи дали политиката и протоколите са правилни! Много важен елемент, който според мен доведе до смъртта на втората лекарка: Това са грижите и рехабилитацията за оздравялите от вируса! Явно те имат нужда от подкрепа, последващо лечение в санаториум и възстановяване! Това се прави на Запад уважаеми господа мениджъри и разни други Тикви! В България няма по 50-60 болни в една болница, заразени с вируса и постъпващи на ден, както в Италия, Испания или Франция!  Затова спокойно болниците можеха да направят друга организация, а не да затварят лекари и сестри за седмица в отделенията с Covid-19 и после да съжаляват че умират!  Много ми е интересно някой директор на болница в България да публикува протокола от мерки за спазване в отделнието за заразени с вируса и в отделенията без заразени! Как са разделени потоците, как са организирани смените? Това е споделяне на опита, за да се изгради национален пртокол за действие на болниците в условия на епидемия!

Коментари