Публикация

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени у нас заради COVID-19

Отменят се част от противоепидемичните мерки, въведени у нас заради COVID-19

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници.

Необходимо е обаче спазване на следните противоепидемични мерки:

 • разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четирима души на маса или на едно семейство;
 • обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;
 • да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;
 • да се поставят на видни места диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на заведението.

Със заповедта на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се възлага, съгласувано с министъра на здравеопазването, в срок до 05.05.2020 г., да определи и други изисквания и организация на работа на тези обекти.

Отварят автошколите

Друга точка от заповедта урежда провеждането на обучения от:

 • учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
 • учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността; 
 • учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение); 
 • лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;
 • висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите; 
 • учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица; 
 • учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване; 
 • центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

Организаторите на обученията са длъжни да осигурят спазването на мярката за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, включително носене на защитни маски за лице и дезинфекция на използваните превозни средства и други съоръжения.

Зелена светлина за индивидуалния спорт на открито и за плувните басейни

Заповедта на здравния министър допуска и упражняването на индивидуален спорт на открито (включително тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

 

Допускат се и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазването на следните противоепидемични мерки:

 • провеждане на задължителен филтър на входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. Не се допускат хора с повишена телесна температура;
 • осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2,5 метра между чакащите да влязат;
 • обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;
 • тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;
 • осигуряване на диспенсери с дезинфектант, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;
 • ползване от персонала на защитни маски за лице и ръкавици;
 • дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности (чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др.);
 • създаване на организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (съблекални и тоалетни);
 • разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единият чадър се ползва от повече от двама членове на едно семейство - минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;
 • недопускане работата на водни атракциони, включително и такива за деца.

Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. е в сила от утре, 4 май, с изключение на т. 1 (вж. прикачения файл), която влиза в сила от 06.05.2020 г.

 

Прикачени файлове

заповед.pdf

Коментари