Публикация

Подкрепя ли се болничното преструктуриране?

65,9 % от хората подкрепят трите основни приоритета, които МЗ извежда в допълнението на Концепцията за преструктуриране на болниците:


- подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до онкологично лечение;
- осигуряване възможностите за долекуване и продължително лечение;
- устойчиво финансиране на здравната система и ефективно използване на средствата

Това сочат резултатите от приключилата анкета на сайта на министерството.

32% от участниците в допитването са заявили отрицателно мнение, а 2,1 на сто нямат отношение по въпроса.
 
С реализацията на първия приоритет се очаква да се подобри ранното откриване на онкологичните заболявания, което ще позволи подобрено лечение със съвременни технологии. В резултат на това ще се повиши преживяемостта на онкологично болните, ще се понижи смъртността и ще се подобри качеството на живот на пациентите, посочва здравното министерство.

Другите два приоритета в концепцията ще бъдат реализирани чрез преструктуриране на общински болници в лечебни заведения за долекуване и продължително лечение. Със създаването на медицински центрове се очаква да се подобри качеството на лечението, като се осъществява диагностика на местно ниво, а самото лечение – на областно ниво или в големи общински болници.  Структурните промени ще доведат до по-ефективно разпределение на разходите за здравеопазване, което ще осигури по-голям достъп до по-качествени услуги с наличния финансов ресурс, допълва ведомството.   

Коментари