Публикация

УМБАЛ „Александровска“ с „галиева лаборатория“ за производство на два нови радиофармацевтика

УМБАЛ „Александровска“ с „галиева лаборатория“ за производство на два нови радиофармацевтика

На 07.05.2020 г. в УМБАЛ „Александровска” за пръв път се проведе позитронно-емисионна томография (PET/CT, ПЕТ-скенер) с нов изотоп (маркиран с 68Ga – PSMA простат-специфичен мембранен антиген), която е една от най-бързо развиващите се технологии за диагностика и проследяване на пациенти с простатен карцином.


Основание за въвеждането на този метод са неговите висока чувствителност, специфичност и разделителна способност, които предоставят възможност за ранно откриване на рецидиви. В сравнение със съществуващите методи,

техниката позволява изобразяване не само на структурните болестни промени, но и на метаболитната активност на заболяването

което е водещо за ранното откриване и оценката на терапевтичния ефект. 

При простатния карцином, основното приложение на PET/CT е за подпомагане на първоначална диагноза, определяне на разпространението на заболяването и ефекта от терапията.


Методът позволява ранно диагностициране на туморен рецидив след простатектомия, лъчетерапия или след друг лечебен метод още при съвсем ниски стойности на туморния маркер (PSA ≥0.2 μg/l).


Новият радиофармацевтик 68 Ga PSMA се произвежда в „Александровска“ болница в

напълно оборудвана нова, високотехнологична радиохимична лаборатория с капацитет за над 80 пациенти месечно

За създаването ѝ са вложени средства, осигурени от болницата и по линия на съвместен проект с Международната атомна агенция, на стойност над 2 000 000 лв.


Лабораторията отговаря на всички съвременни стандарти за добра медицинска практика в Европа (GMP). Всички заети с PET/CT диагностиката с 68 Ga PSMA специалисти в УМБАЛ „Александровска” - лекари, радиохимици и медицински физици, са обучени и притежават сертификати от водещи нуклеарно медицински центрове в Германия, Австрия, Холандия и Италия. Към настоящия момент изследването на нуждаещите се пациенти се реимбурсира напълно от НЗОК.


В следващия месец предстои да започне и изследване на пациенти с невроендокринни тумори с друг нов радиофармацевтик (68 Ga DOTATOC), произведен в лабораторията.
Всички пациенти, отговарящи на индикациите за изследването и насочени от съответните специалисти, могат да подадат документи в Клиниката по нуклеарна медицина на ул. „Здраве” №2 от 8:00 до 15:00 часа. Телефон за допълнителна информация и записване: 02/9230 561.


С най-новата придобивка,

Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска” става най-добре оборудваният център в Западна България

от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT), а също и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици (консумативи за ПЕТ-скенера).

Коментари