Публикация

ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ

ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ

Разпространението на COVID-19 по света ни поставя в една от най-предизвикателните ситуации в нашата история. Пред пациентите с фамилна хиперхолестеролемия (ФХ) се появяват редица въпроси, свързани с потенциални рискове от инфекция с COVID-19, както и опасения относно провежданото лечение в този момент.

 

Заболяването ФХ само по себе си не излага пациентите на повишен риск от заразяване с вируса или от развитие на по-тежко заболяване, породено от COVID-19. Според Международната фондация за ФХ хората, които имат сърдечно-съдови заболявания, са изложени на по-висок риск от тежко протичане на инфекцията и дори смърт поради COVID-19. Това е съображение, което пациентите с ФХ трябва да имат предвид, тъй като мнозина от тях са развили сърдечно-съдови заболявания поради ФХ и/или имат членове на семейството със сърдечно-съдови заболявания. В този момент е необходимо всички да следваме препоръките за предпазване от COVID-19 и предотвратяване разпространението на вируса, за да защитим себе си, семействата си и тези, които са по-уязвими.

 

Уверете се, че имате всичко необходимо, за да продължите назначената Ви терапия. Придържането към досегашната терапия е важно, за да се предпазите от развитие на сърдечно-съдово заболяване или инцидент. Пациентите трябва винаги да се консултират с медицински специалист, ако обмислят промяна в плана или спиране на предписаното лечение.

 

Също толкова важна е необходимостта да се грижим за своето емоционално състояние. Неща като пълноценно хранене, достатъчно сън и физическа активност са от съществено значение, за да се поддържате в добро общо здраве. В допълнение, връзката със семейство и приятели, макар и от разстояние, може да окаже благотворно влияние както за пациентите, така и за техните близки.

 

Повече информация може да намерите на сайта на Международната ФХ фондация: https://thefhfoundation.org/

 

Коментари