Публикация

Ефикасност и Безопасност на Panitumumab (Vectibix®) при Лечение на Възрастни Пациенти с Метастатичен Колоректален Карцином

Ефикасност и Безопасност на Panitumumab (Vectibix®) при Лечение на Възрастни Пациенти с Метастатичен Колоректален Карцином

Мнозинството от диагностицираните с колоректален карцином пациенти в Европа са мъже и жени над 65 години1*

 

*Новодиагностицирани случаи на колоректален карцином в Европа през 2018 г.                   (n = 499,667)

 

Възрастта на пациента не е противопоказание за прилагане на анти-EGFR терапия при метастатичен колоректален карцином (мКРК)

 

Дефиницията на SIOG за по-възрастни пациенти е „пациенти > 70 години“.
SIOG, International Society of Geriatric Oncology;
NCCN, National Comprehensive Cancer NetworkCaption

 

 

 

 

Post-hoc анализ на проучването PRIME проследява ефикасността (ORR, PFS, OS) и безопасността на приложение на panitumumab при пациенти с мКРК, разделени в следните изходни възрастови подгрупи: <65; ≥ 65 години; ≥ 65 и ≤ 75 години; > 75 години

 

Честота на обективен отговор към терапията (ORR)5

Свободна от прогресия преживяемост (PFS) в подгрупите < 65 и ≥ 65 години5

 

Обща преживяемост (OS) в подгрупите < 65 и ≥ 65 години5

Данни за лекарствена безопасност5

 

Честотата на сериозните нежелани събития и на такива, свързани пряко с приложената терапия, се повишава с напредване на възрастта на пациентите, лекувани с panitumumab + FOLFOX4.

Заключение:

Възрастта на пациента сама по себе си не бива да бъде определяна като изключващ фактор за лечение с panitumumab. Пациентите в напреднала възраст трябва да бъдат внимателно наблюдавани с възможност за бърза намеса в случай на прояви на токсичност.Panitumumab в комбинация с FOLFOX4 e терапевтична възможност с доказана ефикасност и безопасност, като първа линия на лечение на пациенти с RAS див тип мКРК на възраст ≤ 75 години.


Референции:

1. GLOBOCAN 2018. Available at: http://gco.iarc.fr/. Accessed March 2020

2. Van Cutsem E, et al. Ann Oncol 2016;27:1386-422

3. NCCN Older Adult Oncology Guidelines v1.2020.

4. Papamichael D, et al. Ann Oncol 2015;26:463–76

5. Douillard JY, et al. Ann Oncol 2014;25(Suppl 4);iv187 (and poster 547P)

 

SC-BG-PANITUMUMA-00183-April-2020

 

Коментари