Публикация

За работещите: Нов автоматизиран тест за два вида антитела срещу коронавирус за 12 лв. в лаборатория „ЛИНА”

За работещите: Нов автоматизиран тест за два вида антитела срещу коронавирус за 12 лв. в лаборатория „ЛИНА”

 

В медицинска лаборатория „ЛИНА” вече се извършва  нов тест от фирма Roche. Той е  валидиран, напълно автоматичен серологичен имунотест за едновременно определяне на IgM и IgG  антитела срещу SARS-CoV-2 - коронавирус, причиняващ COVID-19.

 

Смисълът на теста Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е да се открият в ранен стадий наличието на  антитела или тяхната липса, след което да се проследи имунният статус на пациента на всеки 14 дни. Това дава възможност на завърналите се на работа и работодателите да са спокойни по отношение на епидемиологичната обстановка във фирмата. Тестът е на цена 12 лв., което го прави приемлив за всеки пациент и работодател. За него е необходима кръвна проба, като резултатите излизат в рамките на работния ден. Таксата манипулация е 2 лв.

 

Положителните проби се доуточняват с PCR методика и специфични антитела.

 

Серологичният имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е ин-витро тест, използващ човешки серум и плазма за откриване на антитела (включително IgG) и определяне на имунната реакция на организма към SARS-CoV-2 - коронавирус, причиняващ COVID-19. Тестът има CE маркировка.

 

Tестването за антитела е ключово за отваряне на световната икономика. Тестът Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) открива антитела в кръвта на човек, които се повишават при среща с вируса, причиняващ COVID-19. Тестването на антитела с този тест идентифицира с голяма точност (99.81% специфичност) хората, които вече са били изложени на вируса (дори и те да са били безсимптомни) и следователно може да имат някакъв имунитет към него. Той е полезен и с това, че показва колко широко е разпространена болестта при дадена популация.

 

Серологичния имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG)  има 100% чувствителност (14 дни след PCR потвърждение) и 99,81% специфичност към антителата, свързани с SARS-CoV-2. Тестът може да играе много важна роля за точното определяне на това как имунната система на организма реагира на вируса.  Високата специфичност на теста е от решаващо значение, за да се определи надеждно дали човек е бил изложен на вируса и дали е развил антитела. В настоящата ситуация на пандемията COVID-19 е необходимо тестовете за антитела да могат да открият специфично антитела срещу SARS-CoV-2, без кръстосана реактивност към други подобни корона вируси.

 

Серологичният имунотест Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) може да се използва при масов скрининг за оценка на разпространението на вируса и състоянието на епидемиологичната картина при дадена популация (по-голямата част от заразените пациенти са безсимптомни).

 

Високата специфичност на Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е постигната чрез оптимално избрания таргет антиген  Nucleocapsid, тъй като съгласно проучванията корелира с неутрализиращите антитела, които се появяват във възстановителна фаза.  Неутрализиращите антитела са тези, които инхибират вируса за осигуряване на предполагаем клиничен имунитет. Нивата и хронологичният ред на появата на двата типа антитела IgM и IgG са силно променливи, подкрепящи смисъла от анализа на тези  антитела едновременно.

 

Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) е създаден да открива само зрели антитела, с висок афинитет, включително неутрализиращи антитела, с което намалява възможността за кръстосана реактивност и риск от неспецифично откриване на незрели антитела IgG.

 

Тестът има за цел да оцени с висока точност дали даден човек е бил изложен на вируса и дали е изработил антитела срещу SARS-CoV-2, което ще подпомогне за изграждане на цялостна картина.

 

Новият Рош Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 (IgM + IgG) дава важен принос в посока по-доброто разбиране на разпространението на вируса, определяне на серопревалентност в дадена популация, идентифициране на степента на безсимптомно предаване, ще позволи да се определи динамиката на циркулацията на вируса и броя на хората, които все още са изложени на риск от заразяване, както и какви могат да бъдат действителните рискове от заболяване при различните групи от населението (например приоритетен скрининг на групи с висок риск).

 

Вземането на проби за COVID-19  става в  отделни манипулационни, като пациентите трябва да носят лични предпазни средства – ръкавици и маска. Пробите се вземат на следните адреси: гр. Бургас, бул. „Демокрация” №67: 07:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък, събота – 07:00 ч. - 12:00 ч. ; гр. Варна,  ул.„Мадара” №22: 07:00 ч. – 18:00 ч. от понеделник до петък, събота -  08:00 ч. – 12:00  ч.; гр. Ямбол, ул. „Васил Априлов” №2: 07:00 ч. - 12:00 ч.; 13:00 ч. - 16:00 ч. от понеделник до петък. Положителните резултати  се съобщават на РЗИ, от чиято компетентност са по-нататъшните мерки.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментари