Публикация

Особености при диагностиката и лечението на Merkel-клетъчен карцином

Особености при диагностиката и лечението на Merkel-клетъчен карцином

 

Merkel-клетъчният карцином е първичен, кожен, невроеднокринен тумор. Отнася се към групата на редките заболявания.

„Рядко заболяване" е заболяване, което е с разпространение не повече от 5 на 10 000 души от населението на Европейския съюз. (§ 1, т. 42 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето (ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 03.01.2014 г.).

Приблизително при 53% от случаите Merkel-клетъчният карцином е локализиран в областта на главата и шията, а при 35% - върху крайниците. В областта на главата и шията 46% от туморите са разположени в периорбиталната област, 29% - по бузите, 18% - върху клепачите. Има съобщения и за тумори в области, които не са изложени на слънце, като носната кухина, букалната лигавица, гингивата, твърдото небце и др.1

Merkel-клетъчният карцином има склонност към рецидиви и често се презентира с локални и далечни метастази.1

За да говорим за позитивна прогноза е необходимо да се подобрят диагностичният процес, разбирането за биопсия на сентинелните лимфни възли и използването на нови алтернативи за терапия.1

 

BG/NONO/0420/0014a

 

Вижте повече в следващото ВИДЕО на  проф. д-р Петранка Троянова д.м.

 

 

1. Skin Cancer - Merkel Cell Carcinoma, Updated: Jul 22, 2019, Author: James M Pearson, MD

Коментари