Публикация

MЗ разреши два препарата за лечение на пациенти с COVID-19 в болниците

MЗ разреши два препарата за лечение на пациенти с COVID-19 в болниците

Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед днес, с която разрешава лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg.

За целта трябва да бъдат спазвани насоките с терапевтични алгоритми

изготвени от създадения със заповед на министър-председателя Медицински съвет.

 

Трябва да бъдат спазвани и препоръките на Световната здравна организация и Европейската агенция по лекарствата, изтъкват Министерството на здравеопазването.


Лечението със съответните лекарствени продукти се разрешава за срока на действие на извънредната епидемична обстановка.

 

Подробности вижте в прикачените файлове.

Коментари