Публикация

PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация в болница

PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация в болница

По повод множество запитвания от медиите за въведени изисквания от страна на лечебни заведения за наличие на отрицателен PCR тест за COVID-19, заплатен от пациента, като изрично условие за прием в болница, Министерството на здравеопазването* информира, че:


PCR тест, заплатен от гражданите, не може да бъде условие за прием или консултация със специалист в лечебни заведения. Всички здравноосигурени имат право на достъп до лечебни заведения за оказване на болнична помощ, заплащана от НЗОК, когато диагностичната и/или лечебната цел не може да бъде постигната в условията на извънболничната помощ.

Хората имат право да изберат лечебно заведение

сключило договор с НЗОК, за оказване на съответната болнична помощ, на територията на цялата страна.


Приемът за диагностика и лечение (в т.ч. и оперативно) в болнични условия се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия.


Извън това, по време на хоспитализацията

лечебните заведения са задължени стриктно да спазват мерките по превенция и контрол на инфекциите

свързани с медицинското обслужване.

 

Припомняме, че с влезлите в сила от 24.04.2020 г. изменения в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, НЗОК заплаща дейността по диагностика на COVID-19 чрез извършването на високоспециализирано изследване „Полимеразна верижна реакция (PCR) за доказване на COVID-19“.


Обръщаме внимание, че

към момента в Министерството на здравеопазването няма постъпили сигнали

от граждани, на които им е поискано да заплатят PCR тест за COVID-19 като условие за диагностика и/или лечение.

 

Министерството на здравеопазването се обръща към всички български граждани с апел своевременно да подават сигнали в случаи на отказ от страна на лечебните заведения за диагностика или лечение без PCR тест. По всички сигнали за нарушение ще бъдат извършени проверки от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

 

*Позицията на МЗ е публикувана без редакторска намеса

Коментари