Публикация

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Попов Г, Баймакова М, Андонова Р, Маринова Д, Гоцева А. Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза. Военна медицина, 2020, № 1, 47-52.

 

Научната публикация се намира в прикачения PDF-файл под ключовите думи!

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Специалист "Инфекциозни болести"

15 май 2020

Прикачени файлове

Military Medicine (Sofia), 2020, 7...

Коментари